Ko nozīmē šī privātuma politika?

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā – Privātuma politika) jums, tīmekļa vietnes https://bioversio.lt/ (turpmāk – Tīmekļa vietne) apmeklētājiem, sniedzam informāciju par to, kā UAB “Bioversija” (turpmāk tekstā – BIOVERSIO), kas atrodas Akademijos g. 7, 08412 Viļņā, Lietuvas Republikā (turpmāk tekstā – Datu pārzinis), apstrādā jūsu personas datus, kurus jūs varat iesniegt, apmeklējot mūsu uzņēmumu, Tīmekļa vietni, aizpildot pieprasījumus un akciju anketas Tīmekļa vietnē vai partneru tīmekļa vietnēs, BIOVERSIO sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni, iesniedzot aizpildītas BIOVERSIO vai deleģēto partneru anketas informatīvu un pārdošanas kampaņu, akciju, spēļu laikā pasākumos gan fiziski, gan virtuāli.

 

Kādus jūsu personas datus mēs vācam?

Mēs varam vākt šādu informāciju:

Produktu pārdošanas un administrēšanas mērķiem Datu pārzinis apstrādā datu subjekta, kas pērk BIOVERSIO produktus ar partneru starpniecību vai tieši (turpmāk tekstā – Klients), personas datus: līgumā esošos datus; Klienta iesniegtos datus. Šie dati tiek apstrādāti līguma un / vai normatīvajos aktos noteikto saistību izpildes un / vai uz leģitīmas intereses pamata, jo nepieciešams noslēgt un pildīt līgumu un / vai nolūkā veikt darbības pēc jūsu lūguma.

 • Jūsu personas dati Produktu pārdošanas un administrēšanas mērķiem tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc jūsu pēdējās datu iesniegšanas pārzinim un laika periodu līdz nākamā gada 15. janvārim, izņemot gadījumus, kad šādu personas datu ilgāku glabāšanas termiņu nosaka likumi un / vai citi normatīvie akti.

Tiešā mārketinga mērķim Datu pārzinis apstrādā jūsu personas datus uz leģitīmas intereses un / vai jūsu piekrišanas pamata.

 • Ja jūs Datu pārzinim nepārprotami neesat izteicis piekrišanu tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai un neesat iebildis, atzīmējot lauku “nepiekrītu”, Datu pārzinis uz leģitīmas intereses pamata, cenšoties sazināties ar jums un paziņot par jaunumiem un citu informāciju par Datu pārziņa produktiem un piedāvājumiem, informāciju par pasākumiem u.tml., apstrādā jūsu kā Klienta personas datus (vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese) tiešā mārketinga mērķiem, nosūtot jums paziņojumus pa e-pastu. Tiešā mārketinga mērķim Datu pārzinis apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saimniecības atrašanās vieta (adrese), saimniecības rajons, pārvaldītā zemes platība, amats, un / vai mārketinga anketās sniegtā informācija. Katru reizi, nosūtot tiešā mārketinga paziņojumu, jums tiks sniegta iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to uz norādīto e-pasta adresi vai citos veidos, kas norādīti šajā Privātuma politikā.

 • Ja neiesniegsiet savus personas datus, mēs nevarēsim īstenot tiešā mārketinga programmas: akcijas, spēles, nosūtīt balvas, iesniegt speciālus piedāvājumus.

 • Ja ir jūsu piekrišana, Datu pārzinis jūsu personas datus glabā 5 (piecus) gadus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas un laika periodu līdz nākamajam 15. janvārim.

Amata kandidātu datu bāzes administrēšanas mērķim Datu pārzinis apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, darbavieta, e-pasta adrese, dzīvesvieta (adrese), izglītība, svešvalodu prasmes, vēlamais darbs, vēlamais atalgojums, personiskās īpašības, darba pieredze: pēdējā darbavieta, darba stāžs darbavietā, ieņemamais amats, cita darba pieredze; kā arī citu CV, rekomendācijā un / vai motivācijas vēstulē sniegto informāciju.

 • Šie dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata. Ja neiesniegsiet savu CV un / vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim novērtēt jūsu piemērotību piedāvātajam amatam.

 • Ja jūs neizteiksiet atsevišķu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus pēc kandidātu atlases beigām, jūsu personas datus apņemamies dzēst un / vai iznīcināt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ar atlasīto kandidātu tiek noslēgts līgums. Pasākumu organizēšanas mērķim Datu pārzinis apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, saimniecības vai darbavietas nosaukums, amats, e-pasta adrese, personas fotogrāfija.

BIOVERSIO darbības prezentēšanas mērķim, ieskaitot, bet ne tikai, tīmekļa vietnē bioversio.lt, skrejlapās, bukletos, vizuālās prezentācijās, sociālajos plašsaziņas līdzekļos tiek apstrādāti šādi dati: Jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, darbavieta, amats, saimniecības atrašanās vieta, saimniecības pamatinformācija.

 

Tīmekļa vietnes pilnveidošanas, mārketinga kampaņu aktualizēšanas mērķim (sīkfailu izmantošana) Datu pārzinis apstrādā Tīmekļa vietnes apmeklētāju IP adreses un apmeklēšanas datus. Šie dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata. Vairāk informācijas par sīkfailu lietošanu varat atrast šīs Privātuma politikas nodaļā “Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā Tīmekļa vietnē?”.

 

Jebkādi citi jūsu personas dati, kurus jūs varat iesniegt jebkurā laikā, komunicējot ar mums – uzrakstot e-pasta vēstuli, rakstot, zvanot pa tālruni vai ierodoties BIOVERSIO mītnē, laboratorijā vai rūpnīcā.

 

Līgumu ar BIOVERSIO klientiem vai partneriem, kas ir juridiskas personas, izpildes mērķiem Datu pārzinis uz leģitīmas intereses pamata apstrādā šādus klientu vai partneru darbinieku / to pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija, sarakstes saturs, cita līguma izpildes laikā saņemta informācija.

 

Kā tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu normatīvu aktu noteiktās prasības. Datu pārzinis, gan nosakot personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas datu apstrādes laikā īsteno pienācīgus tiesību aktos noteiktus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti apstrādājamo personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, sagrozīšanas, pazaudēšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes. Attiecīgie līdzekļi tiek noteikti, ievērojot bīstamību, kas rodas personas datu apstrādes dēļ.

 

Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā Tīmekļa vietnē?

Sīkfails ir informācija, kuru interneta serveris nosūta interneta pārlūkprogrammai un kas tiek glabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta uz interneta serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma prasa serverim atvērt tīmekļa lappusi. Tas ļauj interneta serverim noteikt un vērot interneta pārlūkprogrammu.

 

Tīmekļa vietnē izmantojam turpmāk norādītos sīkfailus:

(a) Darbības uzlabošanas (sesijas) sīkfaili. Tie paredzēti Tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai un vāc vispārēja rakstura (anonīmu) informāciju par Tīmekļa vietnes izmantošanu;

 

(b) Analītiskie (Google Analytics novērošanas sīkfaili). Šie sīkfaili ļauj Datu pārzinim atpazīt un saskaitīt Tīmekļa vietnes apmeklētājus un vērot, kā apmeklētāji pārvietojas pa Tīmekļa vietni, to pārlūkojot. Tas palīdz Datu pārzinim uzlabot Tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkfailu vākto datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana;

 

(c) Funkcionālie sīkfaili. Šie sīkfaili tiek izmantoti jūsu atpazīšanai, kad atgriežaties Tīmekļa vietnē. Tas ļauj Datu pārzinim piedāvāt jūsu vajadzībām pielāgotu saturu sociālajos tīklos, atcerēties jums aktuālo informāciju. Šo sīkfailu vākto datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.

 

Kā tiek izmantoti jūsu personas dati, kurus mums sniedzat ar sociālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību?

 

Šobrīd mums ir šādi konti sociālajos plašsaziņas līdzekļos:

Iesakām izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tiešā veidā sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā tie izmanto jūsu personas datus.

 

Kam mēs varam atklāt jūsu personas datus?

 

Personas dati var tikt nodoti norādītajām personām preču vai pakalpojumu sniegšanas mērķim: personālam vai Datu pārzini apkalpojošam uzņēmumam, vai personām, vai noteiktiem pakalpojumus sniedzējiem, piem., IT pakalpojumu sniedzējiem, reklāmas, pasākumu organizēšanas uzņēmumiem, kurjeriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

 

Kādas ir jūsu tiesības?

 

Jums ir tiesības:

 • iesniegt mums rakstveida lūgumu sniegt jums informāciju, vai ar jums saistītie dati tiek apstrādāti, bet, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem;
 • prasīt izlabot neprecīzus vai papildināt nepilnīgus ar jums saistītos personas datus;
 • prasīt, lai mēs izdzēstu jūsu personas datus. Neskatoties uz to, šīs tiesības nav absolūtas un tās var pamatot, ja pastāv vismaz viens no šiem iemesliem: personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti / citādi apstrādāti; jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai uz piekrišanas pamata un nav nekāda cita pamata apstrādāt jūsu personas datus; jūs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos nepiekrītat, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti un nav augstāka spēka leģitīmu iemeslu apstrādāt datus; jūsu personas dati tikuši apstrādāti nelikumīgi; jūsu personas dati ir jāizdzēš, ja mums uzlikts pienākums to izdarīt;
 • prasīt, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde, kad piemērojams viens no šiem gadījumiem: jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt jūsu personas datu precizitāti; jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga, un jūs nepiekrītat, ka jūsu dati tiktu izdzēsti, un tā vietā prasāt ierobežot to lietošanu; mums nevajag;
 • atsaukt piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, ja personas dati tiek apstrādāti tikai uz jūsu piekrišanas pamata;

 

Kā varat īstenot savas tiesības?

 

Lai īstenotu savas tiesības, iesniegumu, sūdzības vai prasības iesniedziet mums rakstveidā:

 • nosūtot uz elektronisko pastu info@bioversio.lt;

 • nosūtot pa pastu uz adresi Akademijos g. 7, 08412 Viļņa, Lietuvas Republika;

 • ierodoties UAB “Bioversija”, kas atrodas Akademijos g. 7, 08412 Viļņā, Lietuvas Republikā.

Uz saņemtajiem iesniegumiem, sūdzībām vai prasībām jums atbildēsim rakstveidā normatīvo aktu noteiktā kārtībā un termiņos, cenšoties sniegt jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no jūsu iesnieguma saņemšanas. Izņēmuma gadījumos šis termiņš, jums par to paziņojot, var tikt pagarināts vēl par 30 (trīsdesmit) dienām.

 

Ja, saņemot iesniegumu, sūdzību vai prasību, mums radīsies aizdomas par iesniedzēja personas identitāti, mums ir tiesības iesniedzējam prasīt uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu.

 

Ja mēs nespēsim sniegt jums nepieciešamo informāciju un / vai jums būs pretenzijas par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jums būs tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

 

Kā informēsim par Privātuma politikas grozījumiem?

 

Mēs varam jebkurā brīdī atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā no tās publicēšanas dienas mūsu Tīmekļa vietnē.

 

Pēc Privātuma politikas atjaunināšanas informēsim jūs par mūsuprāt būtiskiem grozījumiem, publicējot tos Tīmekļa vietnē. Pievērsiet uzmanību datumam “Atjaunināšanas datums”, kas norādīts apakšā, ja vēlaties uzzināt, kad Privātuma politika atjaunināta pēdējo reizi.

 

Atjaunināšanas datums: 2021-02-17.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pieredzi ar Bioversio.com. Noklikšķiniet uz Iesniegt, ja esat izlasījis mūsu sīkfailu politiku un piekrītat tai. .