Par uzņēmumu

“Bioversio” dibinātāji ir biotehnoloģiju zinātnieki Stanislav Balion un Arnoldas Jurys, kas jau vairāk nekā desmit gadus specializējas biotehnoloģisko risinājumu un augsnes uzlabošanas jomā. Kopš 2016. gada uzmanība tika koncentrēta uz zemkopības nozari; mērķis – izstrādāt un ražot efektīvus produktus ilgtspējīgai augkopībai.

“Bioversio” komanda pazīst augsni mikroskopiskā līmenī un zina, kas nepieciešams, lai tā būtu dzīvīga un ražīga – tagad un daudzus gadus nākotnē. Vairāk nekā 300 mērķa un ražošanas izmēģinājumu rezultāti apliecina, ka “Bioversio” attīstītā BIOMAS produktu līnijas tehnoloģija rada divējādu paliekošo vērtību – gan palielina ražu, gan uzlabo augsni.

Kā mēs strādājam

Vienā ziņā mēs esam īpaši – paši izstrādājam tehnoloģijas un produktus, veicam pētījumus, katru dienu rūpējamies par izstrādājumu kvalitāti. Uzturot tiešus sakarus ar zemniekiem un agronomiem, runājam par izmantošanu, apspriežam rezultātus. Zinādami zemnieku rūpes un problēmas, pastāvīgi apspriežam jaunu bioloģisko produktu idejas, eksperimentējam savā laboratorijā, veicam pētījumus un izmēģinājumus Lietuvas Agrāro un meža zinātņu zemkopības institūtā.

Ticam, ka ilgtspējīga augkopība nākotnē nebūs uzspiesta lieta, bet ierasts saimniekošanas veids. Uzņēmumā “Bioversio” daudz uzmanības veltām jaunu produktu radīšanai un ceram jau netālā nākotnē iepazīstināt ar jauniem efektīviem bioloģiskiem produktiem, kuri zemniekiem ļaus uzturēt ražību, nebaidoties par negatīvām sekām augsnes bioloģiskajai daudzveidībai un audzējamo pārtikas kultūru kvalitātei.

Laboratorija

Augsnes mikrobioloģisko pētījumu laikā selektīvās barotnēs izdalām simtiem mikroorganismu un veicam to atlasi – meklējam perspektīvākos, tādus, kas veic specifiskas funkcijas. Pēc selekcijas akreditētā laboratorijā tiek veikta baktēriju 16S rRNS sekvencēšanas analīze, sēnēm – ITS gēnu DNS sekvencēšana. Pēc precīzas mikroorganismu identificēšanas varam izvēlēties audzēšanas barotnes sastāvu, nosacījumus un izstrādāt produkta ražošanas tehnoloģiju.

 

 

Ražošana un kvalitātes kontrole

Pēc sākotnējās barotnes atlases pārbaudām, kā mikroorganisms reaģē uz izvēlēto sastāvu. Kad izvēlēti komponenti, nākamajā ražošanas kārtā izstrādājam audzēšanas nosacījumus. Kad izdarīti visi darbi mazajā reaktorā, audzēšanas process tiek pārvietots uz ražošanas reaktoru. Tajā tiek atkārtoti maza tilpuma reaktorā veiktie procesi, novērota parametru atkārtojamība, ņemti paraugi stabilitātes pētījumiem un produkta kvalitātes novērtēšanai. Radītā produkta mikroorganismu celmi tiek glabāti -80 °C temperatūrā. Tiek sastādīts audzēšanas protokols, uz to balstās vēlākie ražošanas darbi. Procesa laikā tiek reģistrēti parametri, vērota atkārtojamība vai atkāpes no standarta. Regulāri tiek ņemti paraugi mikroorganismu koncentrācijas noteikšanai, kontrolparaugs sporu kvalitātes novērtēšanai. Katra audzēšanas procesa laikā nejaušā kārtībā tiek paņemts 10 pudeļu, kuras pēc tam tiek glabātas (4, 20, 30 °C temperatūrā), vērojot stabilitāti.

Piegāde saimniecībām, klientu apkalpošana

Mūsu darbs nebeidzas ar produkta piegādi. Sniedzam konsultācijas agronomiem un zemniekiem par produktu izmantošanu saimniecības audzēšanas tehnoloģijā un rekomendācijas, kā organizēt darbu, lai varētu sekot un pēc tam salīdzināt rezultātus. Konsultējam, izmantojot visus attālinātos kanālus. Ja nepieciešams, ierodamies arī uz vietas.

 

 

Rezultātu reģistrēšana

Neskatoties uz to, vai saimniecība jau ilgi izmanto mikroorganismus, vai tikai pirmo gadu, izvēlētās saimniecībās reģistrējam mikroorganismu tehnoloģijas rezultātus. Kopš 2017. gada tos esam sakrājuši vairāk par simtu. Rezultāti savākti no saimniecībām dažādos Lietuvas reģionos, kur audzē dažādas kultūras, izmanto atšķirīgas audzēšanas tehnoloģijas. Paši apmeklējam zemnieku laukus, veģetācijas laikā veicam salīdzinājumus, analizējam to rezultātus.

 

 

Ilgtspējīgāka saimniekošana

No mikrobioloģiskā viedokļa monokultūru audzēšana nozīmē, ka augsnē sāk dominēt noteiktas sugas mikroorganismi, bet citi tiek nomākti vai iet bojā. Tā samazinās bioloģiskā daudzveidība – augsne zaudē nepieciešamās barības vielas, tajā nepaliek pietiekami daudz mikroorganismu, kuri varētu konkurēt ar patogēniem. Augi kļūst mazāk izturīgi pret slimībām. Arī neproporcionāla mēslošana un pesticīdu lietošana augsni ietekmē nelabvēlīgi.

Savā “Bioversio” laboratorijā attīstām risinājumus, kas atjauno augsnes dzīvīgumu. Ilgtspējīgāka saimniekošana nevis ziedojot, bet palielinot ražu, tagad jau ir iespējama!

Piedalāmies
Lietuvos biotechnologų asociacija
Lietuvos švariųjų technologijų klasteris
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pieredzi ar Bioversio.com. Noklikšķiniet uz Iesniegt, ja esat izlasījis mūsu sīkfailu politiku un piekrītat tai. .